Fundusze europejskie

Projekt „Dotacje dla firmy Prywatne Biuro Podróży, Turystyki i Aktywnego Wypoczynku Glob sc G. Kobyliński, A. Łomża na finansowanie i zapewnienie jej bieżącej działalności” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3. „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 62268,63 zł., wkład Funduszy Europejskich 62268,63 zł.