Szlakiem Romantyzmu
i Pozytywizmu
Cena: od 80 zł./os.

W programie

– Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
– Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
– Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
– zabytki Pułtuska

W ramach odpłatności za wycieczki jednodniowe zapewniamy:
• przejazd autokarem (barek, video)
• opiekę pilota
• usługi przewodnickie
• wstępy do zwiedzanych obiektów

30 – 34 uczniów

+ 3 opiekunów gratis

35 – 39 uczniów

+ 3 opiekunów gratis

40 – 45 uczniów

+ 3 opiekunów gratis

od 100 zł /os od 88 zł/os od 80 zł/os

Uwaga!!!
Kalkulacja wycieczek jednodniowych przeprowadzona została na podstawie trasy mającej początek i koniec w Sokołowie. 
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

PBPTiAW „Glob” organizuje „trasy na życzenie”

Formularz zgłoszeniowy wycieczki